pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

QoS – požadavky aplikací •              problém multimediálních aplikací: –          potřebují dostávat svá data •         včas (s malým přenosovým zpožděním - latence) •         pravidelně (s rovnoměrnými odstupy mezi jednotlivými částmi - jitter) –          příklad: přenos hlasu (latence) •         business kvalita: max zpoždění 150 milisekund •         při 250 msec. zpoždění znatelná a vadí •         nad 500 msec. nepoužitelné pro přenos hlasu –          příklad: přenos obrazu (jitter) •         nepravidelnost lze přirovnat k nerovnoměrné rychlosti posunu filmového pásu při promítání –        když jsou nerovnoměrnosti moc velké, nelze se na to dívat   –          spolehlivost: •         řada multimediálních aplikací na spolehlivosti netrvá –        a dávají přednost nízké latenci a pravidelnosti doručování •         například srozumitelnosti hlasu (zásadněji) nevadí ani ztráta či poškození 20% dat