pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

QoS - zajištění kvality služeb •              pozorování: –          různé druhy přenosů mají různé nároky –          ale standardní způsob fungování přenosových sítí (best effort) měří všem stejně!! •              řešení: –          žádné / "hrubou silou" •         zvýší se přenosová i další kapacita, tak aby k problémům nedocházelo tak často –          podpora kvality služeb (QoS, Quality of Service) •         s různými druhy přenosů bude "nakládáno různě"   •              možnosti implementace QoS: –          přímo na úrovni síťové vrstvy •         kde jinak vzniká "best effort" •         např. protokol IP má v halvičce poločku (ToS) pro vyjádření požadavků paketu na QoS – ale standardně se ignoruje –          "předpoklady" na síťové vrstvě, hlavní část řešení na transportní vrstvě •         příklad: na úrovni síťové vrstvy se rezervují určité kapacity, které se pak využívají na úrovni transportní vrstvy –          řešení na transportní nebo aplikační vrstvě •         bez "předpokladů" na síťové vrstvě •              možné přístupy a techniky –          traffic conditioning, •         úpravy datového provozu tak, aby "lépe prošel" –          "Integrated Services" •         zásadnější změny v přenosové části sítě, tak aby bylo možné rezervovat potřebné zdroje a dát "pevné záruky" –          "Differentiated Services" •         menší zásahy do přenosové části sítě, snaha diferencovat provoz a poskytnout alespoň "záruku rozdílu"