pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

ochrana před zahlcením •              připomenutí: –          řízení toku (flow control) se týká jedné komunikující dvojice (odesilatel - příjemce) –          ochrana před zahlcením (congestion control) se týká sítě jako takové •         "součtu" datových toků, které se v určitém  místě schází –          lze řešit i na nižších vrstvách •         linkové, síťové •         nebo na transportní vrstvě •         i na aplikační •              pozorování: –          většina ztrát přenášených dat jde spíše na vrub zahlcení než chybám HW –          transportní protokoly mohou nevhodným chováním důsledky ještě zhoršovat •         tím že se snaží odesílat další data •              přístup TCP –          každou ztrátu dat chápe jako důsledek zahlcení •         a nasazuje protiopatření (congestion control) –          po ztrátě paketu jej pošle znovu, ale neposílá další a čeká na potvrzení •         tj. přechází z kontinuálního potvrzování na jednotlivé !! –        nevysílá tolik dat, kolik mu umožňuje okénko!! –          přijde-li potvrzení včas, odešle dvojnásobek dat a čeká na potvrzení •         odešle dva pakety –          takto postupuje dokud nenarazí na omezení dané aktuální velikostí okénka •         postupně se tak vrací na kontinuální potvrzování