pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

hlavní úkoly transportní vrstvy •              zajišťovat end-to-end komunikaci •              rozlišovat mezi více odesilateli a příjemci v rámci daného uzlu –         provádět multiplex a demultiplex •              vyrovnávat rozdíly mezi schopnostmi nižších vrstev a požadavky vyšších vrstev –         měnit spojovaný/nespojovaný charakter •         v případě spojované komunikace zajišťovat korektní  navazování/ukončování spojení atd. –         zajišťovat spolehlivost •         je-li požadována –         zajišťovat kvalitu služeb •         je-li požadována •              předcházet/řídit zahlcení a řídit tok