pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

buffery a řízení toku (TCP) •              TCP se snaží řídit tok dat –          aby odesilatel nezahlcoval příjemce a kvůli tomu nedocházelo ke ztrátám dat •              podstata řešení: –          používá se metoda okénka •         okénko udává velikost volných bufferů na straně příjemce •         odesilatel může posílat data do "zaplnění" okénka •         příjemce spolu s každým potvrzením posílá také svou "nabídku" (údaj o velikosti okénka, window advertisement) –        tím říká, kolik dat je ještě schopen přijmout (navíc k právě potvrzovaným)