pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

volba timeoutu (TCP) •               otázka: –          jak volit dobu, po kterou má odesilatel čekat na potvrzení? •         velikost timeoutu –          když bude příliš velká •         bude čekat zbytečně – špatné –          když bude příliš malá •         "zpanikaří" předčasně, začne podnikat nápravné akce zbytečně –          velikost timeoutu výrazně ovlivňuje efektivnost protokolu, který zajišťuje spolehlivý přenos •               záměry protokolu TCP: –          snaha přizpůsobit se různým podmínkám •         rozlehlé sítě a lokální sítě, různě dlouhá doba obrátky (RTT, Round Trip Time) –          snaha přizpůsobit se měnícím se podmínkách •         doba obrátky se může dynamicky měnit, podle zátěže sítě atd. –          dělá to dobře = je efektivní v LAN i WAN •         ale je kvůli tomu i značně komplikovaný •               princip: –          TCP průběžně monitoruje chování sítě, a podle něj mění délku časového intervalu, po který čeká na potvrzení •               ve skutečnosti: –          TCP monitoruje  "dobu obrátky" •         nepozná přenosové zpoždění, ale sleduje za jak dlouho dostává odpovědi –          TCP vyhodnocuje: •         vážený průměr dob obrátky (RTT) •         rozptyl dob obrátky –          "čekací dobu" TCP  vypočítává jako funkci váženého průměru a rozptylu •               výsledný efekt: –          "čekací doba" vychází "těsně nad" střední dobou obrátky •         je-li doba obrátky konstantní, čekací doba se jí více přibližuje •         jakmile se doba obrátky začíná měnit, čekací doba se zvětšuje –          dobře to reaguje na: •         prodlužování doby obrátky při "dávkách paketů" •         zkrácení doby obrátky po odeslání dávky paketů