pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

práce se sockety •              sockety existují nezávisle na portech •              vznik socketu: –         voláním funkce pro vytvoření nového socketu: SOCKET (…) •         parametry: –       rodina protokolů (TCP/IP) –       typ služby (STREAM, DATAGRAM, RAW) –       protocol (TCP, UDP) –         nově vytvořený socket není asociován (sdružen) s žádným portem •         vzniká "sám o sobě" •              asociování socketu s konkrétním portem –         voláním funkce: BIND (…) •              po skončení práce se socketem je nutné jej zavřít/zrušit –         CLOSE(...) •              se sockety lze provádět další "primitivní operace" –          SENDTO(socket,data,…,adresa ….) •         pošle data zadanému příjemci •         určeno pro nespojovaný způsob komunikace, bez navazování spojení –          RECVFROM(socket,…,adresa, …) •         přijme data nespojovaným způsobem