pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

porty vs. sockety •               porty jsou logickou záležitostí –          na všech platformách jsou stejné •         identifikované svými čísly –          jejich konkrétní implementace je závislá na platformě •               aplikace (entity aplikační vrstvy) obvykle pracují s porty skrze API –          API může být součástí operačního systému, nebo může mít formu knihoven linkovaných k aplikaci •              podstatný je také "styl" práce s porty –          dnes převažuje "styl" (paradigma) zavedený v  BSD Unixu (verze 4.2), založený na tzv. socketech •              socket vznikl jako abstrakce souboru v BSD Unixu –          pro potřeby práce se soubory (a také pro vstupu a výstupy) –          pracuje se s ním style "open-read-write-close" •              sockety byly použity i pro potřeby síťování –          byly rozšířeny o další možnosti/operace •              "socketové API" –          takové API, které procesům vytváří iluzi že pracují se sockety •         např. rozhraní WINSOCK •              socket si lze představit jako analogii brány –          vedoucí k síťovým službám