pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

spojovaný/nespojovaný způsob komunikace spojovaná komunikace         (angl.: connection oriented) •                strany, které komunikují, mezi sebou nejprve naváží spojení –             domluví se, že vůbec chtějí spolu komunikovat •             mohou se domluvit  i na dalších parametrech vzájemné komunikace –             v rámci navázání spojení je nalezena (a vyznačena) trasa přenosu •             mohou být přiděleny i určité zdroje – např. přenosová kapacita •                pak probíhá vlastní komunikace –             po trase (cestě), nalezené při navazování spojení •                na konci je třeba spojení zase ukončit (rozvázat) –             vrátit přidělené zdroje, zrušit vytyčenou trasu, ….   nespojovaná komunikace                 (angl.: connectionless) •              komunikující strany mezi sebou nenavazují žádné spojení –          neověřují si, že druhá strana vůbec existuje a chce komunikovat –          není hledána žádná „jedna“ (apriorní) trasa mezi nimi •              vzájemná komunikace probíhá skrze zasílání samostatných „zpráv“ (datagramů) –          každý datagram je přenášen samostatně •         vhodná trasa přenosu je pro něj hledána vždy znovu, nezávisle na přenosu ostatních datagramů •              na konci není třeba nic ukončovat (rušit) –          konec komunikace může být „do ztracena ….“