pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

pohled "síť je oblak" •              při tomto pohledu se studuje vzájemná komunikace koncových uzlů –         týká se transportní vrstvy a vyšších vrstev •              podstatný je i způsob fungování sítě/oblaku (směrem navenek) •              role koncových uzlů je dána způsobem provozování aplikací (tzv. výpočetním modelem) –         některé uzly jsou servery –         jiné uzly jsou v roli klientů –         uzly jsou rovnocenné (peers) –         . . . . . •              síť může fungovat různými způsoby: –         spojovaně / nespojovaně –         spolehlivě / nespolehlivě –         na principu přepojování paketů / přepojování okruhů –         stylem "best effort" / s garancí kvality služeb –         blokovým / proudovým způsobem –         . . . .