pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

co je (počítačová) síť? •             existuje více možných pohledů –        síť je "oblak", její interní struktura není viditelná ani relevantní –        jde o soustavu vzájemně propojených sítí (katenetový model) –        jde o množinu vzájemně propojených aktivních prvků (směrovačů, …) –        …….