pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  33

základní filosofický rozdíl svět spojů •              vychází z předpokladu, že dostupných zdrojů je málo –          ne tolik, aby se dostalo na všechny současně –          např. přenosová kapacita, výpočetní kapacita, …. •              prodává hlavně „vyčlenění zdrojů“ –          nechává si platit za to, že uživateli vyčlení k výhradnímu využití určité zdroje •         v jakém rozsahu? •         na jak dlouho? –          nezajímá se o to, jak „hodně“ či „málo“ byly vyčleněné zdroje skutečně využity •         efektivnost ponechává na uživateli/zákazníkovi •         garantuje dostupnost vyčleněných zdrojů •              zpoplatňuje uživatele podle vyčleněných zdrojů –          po minutách/hodinách –          v závislosti na charakteru a velikosti poskytnutých zdrojů svět počítačů •              vychází z předpokladu, že zdrojů je dostatek –          resp. že dostupnost zdrojů není hlavním omezujícím faktorem •              prodává hlavně „využití zdrojů“, resp. „poskytnuté služby“ –          dosažení efektivnosti je úkolem poskytovatele služby •         nikoli uživatele/zákazníka •              zpoplatňuje uživatele podle „skutečné konzumace“ –          např. podle objemu skutečně přenesených dat –          nebo paušálně