pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

regulace vs. liberalizace •              svět počítačů stojí tradičně mimo regulaci –         počítačové sítě naráží na regulaci jen tam, kde potřebují využít  něco ze světa spojů •         např. pronajmout si přenosové cesty (přes veřejná prostranství) pro budování rozlehlých sítí •         např. poskytovat své služby veřejně, ne pouze pro vlastní potřebu •              přesto svět počítačů potřebuje něco „regulovat“ (koordinovat, na celosvětové úrovni) –         přidělování IP adres –         TLD domény systému DNS –         standardy –         …. •              regulační orgány „světa počítačů“ vznikaly spíše samovolně –         díky praktické potřebě •              Internet: –         původně byla „regulace“ v rukou vlády USA •         ARPA, NSF –         dnes v rukou sdružení ICANN •         standardy řeší IETF a W3C