pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

myšlenka konvergence (infrastruktury) •              světy spojů a počítačů si tradičně budovaly oddělené přenosové sítě, šité na míru vlastním požadavkům –          svět spojů: "chytré" sítě, fungující na principu přepojování okruhů –          svět počítačů: "hloupé" sítě, fungující na principu přepojování paketů •              důsledek: –          bylo to (a stále je) neefektivní •              myšlenka: –          proč raději nebudovat (a neprovozovat) jen jednu síť, pro potřeby obou světů? •              problém: –          požadavky obou světů jsou značně odlišné, je těžké jim vyhovět současně •         a zachovat rozumnou efektivitu fungování •              pokus o konvergenci: –           sítě ISDN (Integrated Services Digital Network) •           pochází ze světa spojů •           navrženo pro potřeby světa spojů •           potřeby světa počítačů nezohledněny •           možné očekávání: svět počítačů se přizpůsobí? –           jako „konvergované řešení“ ISDN neuspělo •              pokus o konvergenci: –           sítě ATM (Asynchronous Transfer Mode) •           vzniklo ve světě spojů, za účasti světa počítačů •           snaží se vycházet vstříc potřebám obou světů •           výsledek je velmi komplikovaný a neefektivní (těžkopádný …) –           jako „konvergované řešení“ ATM uspělo jen v páteřních sítích •           ne všude a ne vždy •           hlavně u telekomunikačních operátorů