pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  27

jiný pohled: hloupá vs. chytrá síť ve světě spojů: •              vlastníkem a uživatelem sítě jsou různé subjekty –          ten, kdo síť vlastní a provozuje (operátor) nebývá současně jejím uživatelem •              tzv. veřejná datová síť (VDS): uživatelem se může stát kdokoli, kdo je ochoten za to zaplatit –          vlastník (VDS) sítě má snahu prodávat co "nejbohatší" služby •              proto má tendenci volit řešení "chytrá síť, hloupé uzly" –          budovat "inteligentní síť", nabízející co nejvíce funkcí •              psychologický prvek: –          vlastník sítě se bojí prodávat nespolehlivou přenosovou službu •         bojí se: "kdo by si koupil službu, která zahazuje přenášené pakety?" •         proto VDS typicky funguje spolehlivě (a také spojovaně, často nabízí i nabízí QoS) ve světě počítačů: •              vlastník a provozovatel často splývají, nebo provoz sítě se neodehrává na ryze komerční bázi, …. –          příklad: Internet •              při volbě koncepce sítě rozhodují spíše technické faktory, než faktory komerční –          vlastník sítě není tlačen k tomu, aby prodával co nejdokonalejší služby •         nemusí prodávat nic •              přednost dostává koncepce "hloupá síť, chytré uzly" –          inteligence se soustřeďuje do koncových uzlů, přenosová síť je maximálně jednoduchá •              příklad: protokoly TCP/IP –          síťový protokol IP je velmi jednoduchý a přímočarý •         nespolehlivý, nespojovaný, best effort, … –          teprve transportní protokol TCP zajišťuje spolehlivý (a spojovaný) přenos