pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

"počítačové" síťové paradigma "hloupá síť, chytré uzly" •             představa "světa počítačů": –        přenosová síť se má soustředit na svůj "core business" •        má hlavně přenášet data, co nejrychleji a nejefektivněji •        už se nemá zdržovat dalšími funkcemi –        veškerá inteligence (a funkce) je soustředěna do koncových uzlů •        typicky: univerzálních počítačů •        zde se "další funkce" realizují snáze a efektivněji, a lze je také lépe přizpůsobit konkrétním potřebám •              předpoklad: –         přenosová síť bude fungovat nespojovaně, nespolehlivě, na principu "best effort" •         nejjednodušším možným způsobem •              výhody: –         celkově efektivnější a pružnější řešení –         lze snáze přizpůsobovat měnícím se potřebám, stačí změnit chování koncových uzlů