pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  24

jiný pohled – dostupnost zdrojů •              svět spojů (telekomunikací) vznikl a vyvíjel se na předpokladu, že dostupných zdrojů (přenosové kapacity, …) je málo, a je třeba omezovat jejich spotřebu •              důsledky: –         zavedla se opatření, regulující poptávku •         vysoké ceny •         zpoplatnění podle času (po který jsou zdroje pro zákazníka vyhrazeny) •              paradox: –         princip přepojování okruhů je poněkud ve sporu s nedostatkem zdrojů –         zdroje se uživatelům přidělují "výlučně" (vyhrazují), navíc podle maxima požadavků •         místo toho aby se nedostatkové zdroje sdílely a dimenzovaly podle "průměru" •              vysvětlení: –         v době, kdy telekomunikace vznikaly, ještě nebyly nástroje (techniky) pro efektivnější využití zdrojů •         přepojování paketů, sdílení, …