pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

jiný pohled přepojování okruhů (dokáže QoS) •              dokáže garantovat parametry přenosů –          přenosovou kapacitu –          přenosové zpoždění a jeho rovnoměrnost •              jak toho dosahuje? –          na principu rezervací –          tím že vyčlení a přidělí danému přenosu zdroje podle MAXIMA jeho požadavků –          … a také si nechá platit za všechny vyhrazené zdroje, nikoli podle jejich skutečného využití •              nevýhoda: –          síť je nutné dimenzovat s ohledem na MAXIMUM požadavků •         pokud by součet požadavků převyšoval možnosti (kapacitu) sítě, musí být některé požadavky odmítnuty   přepojování paketů (styl "best effort") •              nedokáže garantovat parametry přenosů –          fakticky je garantuje pouze tehdy, pokud mu stačí zdroje •         přenosová kapacita, výpočetní kapacita –          jakmile součet všech požadavků překročí objem dostupných zdrojů, má právo požadavky krátit – a také to dělá!!! –          při krácení nerozlišuje mezi jednotlivými požadavky •         všem krátí stejně •              výhoda: –          zdroje sítě stačí dimenzovat podle PRŮMĚRU (průměrné zátěže) •         platí se  podle skutečně využitých služeb