pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  22

odbočení: požadavky aplikací multimediální aplikace –         např. přenos živého zvuku a obrazu •              vyžadují: –         pravidelnost doručování •         malý rozptyl přenosového zpoždění (angl: jitter) –         často i malé přenosové zpoždění (latence) •         např. telefonování do 200 ms •              proč? –         protože jednotlivé části přenášených dat jsou zpracovávány průběžně •         zvuk je přehráván, obraz zobrazován … –         nerovnoměrnosti v doručování způsobují nerovnoměrnosti ve zpracování •         analogie „trhaného zvuku“ či měnící se rychlosti posunu filmového pásu •              vhodné je přepojování okruhů datové aplikace –         např. přenos souborů, email, WWW … •              nevyžadují: –         ani malé přenosové zpoždění, –         ani pravidelnost doručování •              proč? –         protože jednotlivé části přenášených dat jsou zpracovávány až po doručení poslední části •         např. zpracování souboru, emailu …… –         protože nepracují s „bezprostřední interaktivitou“ •         jako např. telefonie •         u WWW jen „reakční doba“ •              vhodné je přepojování paketů