pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

obsah přednášky – principy (ZS) •              úvod –          základní paradigmata světa počítačů a světa spojů •              taxonomie počítačových sítí –          o dělení počítačových sítí "do škatulek" •              síťové modely a architektury, RM ISO/OSI –          o historii a koncepci referenčního modelu ISO/OSI •              síťový model TCP/IP –          podrobněji o rodině protokolů TCP/IP •              základy datových komunikací –          šířka pásma, modulační a přenosová rychlost, přenosové cesty, …. •              techniky přenosu dat –          přenosové protokoly, spolehlivost, řízení toku … •              přístupové metody –          techniky přístupu ke sdílenému médiu v sítích LAN, síťová vrstva a směrování –          hlavní úkoly síťové vrstvy, spojované a nespojované přenosy, spolehlivé a nespolehlivé přenosy, … •              transportní vrstva –          hlavní úkoly transportní vrstvy, řešení v  ISO/OSI a TCP/IP … •              aplikační vrstva –          koncepce aplikační vrstvy ISO/OSI a TCP/IP, hlavní aplikační protokoly … •              výpočetní model –          od dávkového zpracování po grid computing …