pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

mechanismus Store&Forward (způsob fungování přepojovacího uzlu při přepojování paketů) •              STORE –          na vstupu se každý blok nejprve celý načte a  uloží do vstupní fronty (bufferu) •              procesor (CPU) –          postupně načítá jednotlivé bloky ze vstupních front a rozhoduje, co s nimi provést dál •              FORWARD –          procesor rozhodl, že daný blok má být předán dál (forwarded) v určitém výstupním směru –          je zařazen do příslušné výstupní fronty (bufferu), kde čeká až bude moci být odeslán •              důsledek: –          nelze předem odhadnout, jak dlouho se konkrétní datový blok zdrží při průchodu přepojovacím uzlem •         záleží to na souběhu s ostatními bloky, na velikosti front, na rychlosti procesoru přepojovacího uzlu atd. –          kvůli tomu je přenosové zpoždění nerovnoměrné •         může být i "značně nerovnoměrné"