pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

představa přepojování paketů •              data musí být přenášena po blocích –          paketech, rámcích, buňkách –          smysl má pouze blokový přenos •              přenášené bloky dat musí bát opatřeny vhodnou identifikací příjemce a odesilatele •              přenášené bloky dat se v přepojovacích uzlech mohou zdržet různou dobu –          záleží to na souběhu všech datových bloků v daném přepojovacím uzlu, od všech odesilatelů •         to nelze nikdy předem odhadnout •              důsledek: –          přenosové zpoždění je podstatně větší než u přepojování okruhů –          přenosové zpoždění není rovnoměrné •         na rozdíl od přepojování okruhů •         typickým datovým přenosům to nevadí, problém je s multimediálními přenosy