pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

princip přepojování paketů anglicky: packet switching •              používá se: –         hodně ve světě počítačů •         používají jej (prakticky) všechny datové sítě –         méně ve světě spojů •         tzv. veřejné datové sítě •              podstata: –         dostupná (disponibilní) přenosová kapacita se ponechá vcelku •         nikomu se z ní nic nevyhrazuje –         k jednotlivým přenosům se využívá vždy celá dostupná přenosová kapacita •         pro všechny různé odesilatele, pro všechny různé příjemce     –         důsledek: •         přenášená data musí být opatřena identifikací odesilatele a příjemce –         důsledek: •         nelze přenášet jednotlivé byty (a každý opatřovat vhodnou identifikací) –       tj. proudový přenos lze pouze emulovat •         smysl má pouze blokový přenos – tj. přenos bloků (paketů, rámců, buněk, …), –       které už se vyplatí opatřit identifikací příjemce a odesilatele –         standardně jde o přenos charakteru "best effort"