pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

princip přepojování okruhů •              anglicky: circuit switching •              obecně: jde o způsob přenosu •              používá se: –         hodně ve světě spojů •         funguje takto například veřejná telefonní síť –         málo ve světě počítačů •         fungují tak mj. sériové komunikace •              podstata: –         týká se přidělování (dostupné, disponibilní) přenosové kapacity sítě –         z celkové dostupné přenosové kapacity se „vyřízne“ tolik, o kolik si komunikující strany řeknou •         takto „vyříznutá“ přenosová kapacita je komunikujícím stranám přidělena do výlučného použití –       pokud ji nevyužijí, nemůže být „přepuštěna“ někomu jinému, kdo by ji potřeboval •         je jim garantována …. •         a je také uživatelům naúčtována …. •              výsledný efekt: –         komunikující strany mají mezi sebou „přímé spojení“ •         analogii „souvislého kusu drátu“ •         toto „přímé spojení“ má všude stejnou (a garantovanou) přenosovou kapacitu