pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

best effort / QoS •              co by bylo optimální řešení? –         pokud by se pro každý jednotlivý přenos dala domluvit (a dodržet) individuální "kvalita přenosu" •         co do latence, rozptylu zpoždění, chybovosti, ztrátovosti atd. •              "best effort" –         takový způsob přenosu, kdy to NEJDE, a kdy naopak platí že "všem datům je měřeno stejně", •         všechna jsou přenášena stejně, se stejnými parametry –         přenos má negarantovaný charakter •         síť se snaží vyhovět všem požadavků na přenos, dokud její zdroje stačí •         jakmile zdroje přestávají stačit, jsou požadavky kráceny – všechny stejně!!! •              QoS (Quality of Service) –         obecné označení pro variantu, kdy přenosová síť dokáže rozlišovat mezi jednotlivými přenosy a nabízet jim různou "kvalitu přenosu" (QoS) •         tj. "různým přenosům může být měřeno různě" –         QoS může představovat garanci parametrů přenosu •         pak se řeší na principu rezervace zdrojů –       potřebné zdroje jsou rezervovány (vyhrazeny) jen pro příslušný přenos, nikdo jiný je nemůže využívat –         QoS nemusí představovat žádnou garanci  (ale jen "přednost") •         pokud se QoS řeší formou prioritizace –       tj. některé přenosy mají přednost před jinými