pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

proudový / blokový přenos proudový přenos (angl: streaming) •              komunikující strany si předávají data jako proud bitů/bytů –          po jednotlivých bitech, bytech či znacích –          data nemusí být (a nejsou)  sdružována do větších celků (bloků) –          data nemusí být  explicitně adresována •         příjemcem je "ten, kdo je na druhé straně" –          předpokládá se spojovaný způsob přenosu blokový přenos •              data se přenáší "po větších kusech", obecně označovaných jako "bloky" –          každý "blok" se přenáší vždy jako celek –          přenos může být spojovaný i nespojovaný •              konkrétní označení "bloku dat" je závislé na: –          vrstvě, kde k přenosu dochází –          způsobu, jakým je přenášen –          velikosti bloku •              paket (angl.: packet) –          blok dat, přenášený na úrovni síťové vrstvy •         velikost je proměnná, ale shora omezená •              rámec (angl.: frame) –          blok dat, přenášený na úrovni linkové vrstvy •         velikost je proměnná, ale shora omezená •              buňka (angl.: cell) –          malý blok fixní velikosti •         obvykle přenášený na úrovni linkové vrstvy •              datagram –          paket, přenášený nespojovaným způsobem •              zpráva –          blok dat na úrovni síťové vrstvy, bez omezení velikosti •              zpráva (angl.: message) –          blok dat, přenášený na úrovni aplikační vrstvy