pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  11

nespojovaný způsob komunikace •              nespojovaná komunikace je bezestavová –         komunikující strany nepřechází mezi různými stavy •         jejich stav se v průběhu komunikace nemění –         nemusí být explicitně ošetřovány změny stavů a nestandardní situace •         jednoduše se pokračuje dále •              bloky dat, přenášené nespojovaným způsobem, jsou obvykle označovány jako datagramy –         každý z nich musí ve své hlavičce nést plnou adresu svého příjemce •         bloky přenášené spojovaným způsobem mají v hlavičce identifikátor spojení •              nespojovaná komunikace nemusí zachovávat pořadí –         každý blok je přenášen samostatně a nezávisle na přenosu ostatních bloků –         každý blok může být přenášen jinou cestou •         proto se může měnit pořadí, v jakém jsou doručovány           •              analogie: listovní pošta –         každý dopis , vhozený do poštovní schránky, je přenášen nezávisle na ostatních dopisech