pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

spojovaný způsob komunikace jde o obecné paradigma komunikace!!! •              spojovaná komunikace je stavová –         komunikující strany přechází mezi různými stavy •         minimálně: spojení není navázáno, spojení je navázáno –         musí být zajištěn korektní (a koordinovaný) přechod mezi stavy •         nesmí např. dojít k tomu, že jedna strana považuje spojení za navázané a druhá nikoli –         musí být explicitně ošetřovány nestandardní situace •         např. výpadek spojení je třeba nejprve detekovat, pak zrušit spojení a navázat nové •              spojovaná komunikace zachovává „pořadí“ –         při postupném přenosu bloků dat jsou všechny bloky přenášeny stejnou cestou •         proto: nemůže se měnit jejich pořadí             •              analogie: telefonní hovor –         nejprve je nutné navázat spojení •         vytočit číslo volaného –         pak probíhá hovor –         pak je nutné hovor ukončit •         zavěsit, zrušit spojení