pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

Synchronní přenos •       synchronní přenos: –     synchronizace je udržována trvale –     přenáší se celé souvislé bloky dat •    libovolně velké!! –     synchronizace se udržuje  po celou dobu přenosu souvislého bloku •    někdy se udržuje i mezi bloky •    jindy se mezi bloky neudržuje –    hodinky odesilatele i příjemce se se mezi bloky mohou "rozejít", a na začátku nového bloku se zase "zasynchronizovat" •       výhody: –     synchronní přenos je obecně rychlejší než asynchronní a arytmický •    používá se na vyšších rychlostech •       způsob zajištění trvalé synchronizace: –     bloky jsou libovolně dlouhé = již není možné se spoléhat na to, že hodinky příjemce "vydrží" •    a "nerozejdou se" během přenosu bloku •       synchronizaci je třeba udržovat  průběžně –     průběžně seřizovat hodinky příjemce během celého přenosu –     možnosti: •    skrze samostatný "synchronizační" (časovací)  signál –    přenáší "tikání" hodinek odesilatele –    příliš nákladné, samostatný signál není k dispozici •    skrze redundantní kódování –    zahrnutí časového signálu do kódování jednotlivých bitů –    příklad: kódování Manchester •    synchronizací z dat