pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

Metoda okénka (sliding window) idea: –    spojit potvrzování s řízením toku na úrovni rámců •       odesilatel si udržuje vysílací „okénko“ –     velikost okénka udává, kolik rámců smí vyslat "dopředu" •    aniž by je měl ještě potvrzené •       používá např. protokol TCP velikost okénka určuje: –     odesilatel, dle „chování“ a vlastností sítě •    většinou stanoví maximální velikost –     příjemce, podle svých možností (např. dostupnosti bufferů) •    ovlivňováním velikosti okénka může příjemce efektivně regulovat tok dat směrem k sobě !!!!! •    zmenšením okénka na nulovou velikost lze zastavit vysílání