pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  36

Příklad: řízení toku pomocí XON/XOFF