pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

Vlastnosti „stop&wait“ •       jednoduchá a přímočará implementace •       charakter přenosu vychází ryze poloduplexní –     nevyužívá se případné (plné) duplexnosti přenosové cesty •       používá se např. v protokolech IPX/SPX firmy Novell •       má smysl v sítích LAN, –     kde je přenosové zpoždění únosně malé •       ale nikoli v sítích WAN –     kde je zpoždění velké •       při větším přenosovém zpoždění se tento způsob potvrzování stává velmi neefektivní –     dochází k velkým prodlevám mezi přenosy jednotlivých bloků –     novellské protokoly IPX/SPX nejsou vhodné pro nasazení v rozlehlých sítích!!! –     řešení s IPX/SPX •    náhrada protokoly TCP/IP •    speciální úprava, která změní jednotlivé potvrzování  na kontinuální