pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

Stop&Wait ARQ •      jde o samostatné jednotlivé potvrzování –    samostatné = potvrzení je přenášeno jako samostatný (řídící) blok –    jednotlivé = potvrzován je každý jednotlivý rámec/paket •    kladně: že došel v pořádku •    záporně: že došel, ale nebyl v pořádku •    timeout: když potvrzení nepřijde do předem stanoveného intervalu (interpretuje se stejně jako záporné potvrzení) –   možné příčiny: »    rámec/paket vůbec nedošel, příjemce neví že by měl něco potvrdit »    ztratilo se potvrzení   •       průběh: –     odesilatel odešle datový rámec a čeká na jeho potvrzení (kladné či záporné) •    tj. další rámce ještě neodesílá –     příjemce odešle potvrzení •    kladné nebo záporné –     podle druhu potvrzení odesilatel buď opakuje přenos téhož rámce, nebo vyšle další rámec •    nebo čeká na vypršení timeoutu, které interpretuje stejně jako záporné potvrzení