pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  23

CRC – Cyclic Redundancy Check •       posloupnost bitů, tvořící blok dat, je interpretována jako polynom –     polynom nad tělesem charakteristiky 2, kde jednotlivé bity jsou jeho koeficienty •    …. + 1.x14 + 0.x13 + 0.x12 + 1.x11 + …     •       tento polynom je vydělen jiným polynomem •    např. CRC-16: x16 + x15 + x2 + 1 •       výsledkem je podíl a zbytek –     v roli zabezpečení se použije zbytek po dělení charakteristickým polynomem •    chápaný již jako posloupnost bitů •       schopnosti detekce jsou "vynikající": –     všechny shluky chyb s lichým počtem bitů –     všechny shluky chyb do velikosti n bitů •    kde n je stupeň charakteristického polynomu –     všechny shluky chyb velikosti > n+1  s pravděpodobností 99.99999998% •    CRC-32