pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

Obecná představa •       odesilatel podle obsahu přenášeného bloku vypočítá "zabezpečovací údaj", který připojí k datovému bloku a přenese •       příjemce znovu vypočítá "zabezpečovací údaj" (stejným postupem) a porovná jej s přijatým zabezpečovacím údajem