pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

Co jsou "techniky přenosu dat"? •       obecně: –     všechno, co se týká samotného přenosu dat •    způsoby, postupy, …. •       patří sem: –     paketový přenos •    přenos dat na principu přepojování paketů – bylo dříve –    první přednáška, jako jedno ze základních "paradigmat" •    podobně: přenos buněk, přenos na principu přepojování okruhů –     spolehlivý a nespolehlivý přenos –     spojovaný a nespojovaný přenos –     přenos "best effort" a s QoS •    vše bylo dříve (1. přednáška)   •       dále také: –     simplexní, duplexní a poloduplexní přenos •    jak je to s přenosem v různých směrech –     asynchronní, arytmický a synchronní přenos •    jak je to se vzájemnou synchronizací příjemce a odesilatele –     izochronní přenos •    je přenos v reálném čase? –     zajištění transparence dat •    kdy jsou přenášená data příkazy a kdy "čistá data" –     framing (zajištění synchronizace na úrovni rámců, paketů, buněk, …) •    jak správně rozpoznávat celé rámce, pakety … –     detekce chyb –     zajištění spolehlivosti přenosu –     řízení toku