pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

Jak řešit detekci? •       možnosti detekce chyb: –     parita (příčná a podélná) •    má nejmenší účinnost –     kontrolní součty •    lepší účinnost –     cyklické redundantní kódy (CRC) •    zdaleka nejlepší účinnost •       druhy chyb: –     pozměněná data •    některé bity jsou změněny –     shluky chyb •    celé větší skupiny bitů/bytů jsou změněny nebo ztraceny –     výpadky dat •    například ztráta celého rámce   •       u synchronních protokolů: –     stačí detekovat chybu/bezchybnost na úrovni celých rámců/paketů •    kvůli možnost vyžádat si opakované vyslání –    to se dělá pro celé bloky –     informaci o chybě v určitém bytu by nebylo možné využít •    stejně by se znovu přenesl celý rámec/paket •       obecná představa: –     k přenášeným datům se připojí "zabezpečovací údaj"