pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

Bitově orientovaný přenos •       přenášený text je chápán jako posloupnost bitů –     tj. přenášená data nejsou členěna na znaky •       představa: –     v přenášeném řetězci bitů se hledá vzorek (posloupnost, značka), indikující začátek (konec) –     tzv. křídlová značka –     výskyt křídlové značky představuje začátek rámce •    konec může být také označen křídlovou značkou, nebo určen údajem o délce (za úvodní křídlovou značkou) •       zajištění transparence dat: –     aby se křídlová značka nevyskytla "v datech" •       řeší se pomocí bit-stuffing –     příklad: •    tvoří-li křídlovou značku 8 po sobě jdoucích jedniček, pak •    odesilatel za každých 7 po sobě jdoucích jedniček přidá 0