pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

Znakově orientovaný přenos •      přenášená data jsou chápána jako posloupnost znaků –    každý o stejném počtu bitů •      jak rozpoznat začátek a konec? –    na začátek rámce dát speciální  „uvozující“ znak, a na konec „ukončující“ znak •    prefixovaný pomocí znaku DLE –    na začátek rámce dát speciální "uvozující" znak, a za něj údaj o délce rámce •      příklad: –    linkový protokol IBM BiSync •    z roku 1964