pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  13

zajištění transparence dat •       související problém: –     jak vždy spolehlivě poznat, která data jsou: •    řídící (hlavičky, patičky, příkazy atd.) a mají být interpretována •    "užitečná data" a nemají být nijak interpretována •       možné základní přístupy: –     samostatné přenosové kanály pro řídící příkazy a pro data •    někdy je možné, někdy ne –     sloučení příkazů a dat do jednoho přenosového kanálu •    častější •    nutné mít schopnost rozpoznat, kdy se jedná o "užitečná data" a kdy o příkazy •       příklady řešení (se společným přenosovým kanálem): –     prefixace speciálním ESCAPE znakem •    před každý znak, který má mít význam řídícího znaku, se umístí speciální "escape" znak –    např. znak DLE (Data Link Escape) ze sady ASCII •    případný výskyt speciálního escape znaku v "užitečných datech" se řeší jeho zdvojením –    příjemce musí druhý výskyt odstranit •    tzv. character stuffing –     prefixace speciální bitovou posloupností (tzv. křídlovou značkou) •    používá se u bitově orientovaných  protokolů, pro vyznačení začátku (a event. i konce rámce) •    případný výskyt speciální bitové posloupnosti v užitečných datech se řeší pomocí bit-stuffingu