pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

Fair Use (User, Usage) Policy •       agregace není zlem!!! –     umožňuje snížit cenu výsledné služby na přijatelnou úroveň •     a učinit ji dostupnou koncovým zákazníkům –     ale nesmí se přehnat !!!! •       stanovení (vhodné míry) agregace: –     poskytovatel musí odhadnout průměrné (očekávané) chování zákazníka •     míru, v jaké bude službu využívat –     podle toho zvolí míru agregace a stanoví výslednou cenu služby •       problém: –     co když zákazníci nevykazují očekávané (průměrné) chování? •     problém "stahovačů"? •     několik málo "nadprůměrných" zákazníků dokáže radikálně zhoršit kvalitu služby pro ostatní zákazníky •       řešení: –     přinutit zákazníky, aby se chovali očekávaným (průměrným) způsobem •       možnosti: –     technická opatření •     nejde se chovat "jinak", –    např. prioritizace, snížení rychlosti –     restrikce (omezení) •     využití služby je nějak omezeno –    například objemem přenesených dat –     penalizace •     zákazník zaplatí za "nadměrné využívání" •       Fair Use Policy (Fair User Policy, Fair Usage) –     soubor restrikcí, technických opatření a penalizací, kterými si poskytovatel služby vynucuje dodržování očekávaného (průměrného) chování !!!