pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

důsledky agregace •       jiný pohled na agregaci: –     poskytovatel (ISP, operátor) prodává jednu a tu samou kapacitu/službu  více zákazníkům současně •     a ti ji sdílí •     anglicky: overbooking, –    česky: "přeprodej" •       důsledek: –     čím vyšší je stupeň agregace (čím vyšší je přeprodej), tím levnější může být výsledná služba (nižší koncová cena)!!! •       otázka: –     jaký vliv má rostoucí agregace na celkovou kvalitu (užitnou hodnotu) poskytované služby? •       pozorování: –     do určitého stupně (poměru míry) agregace nezhoršuje poskytovanou službu –     ale záleží hodně na: •     charakteru poskytované služby •     chování zákazníků •     počtu zákazníků –    větší počty dokáží efektivněji "rozředit" různé excesy a odchylky z průměrného chování –     nad "zlomovou hodnotou" už agregace zhoršuje poskytovanou službu •       otázka: –     jaká míra agregace je optimální? •     z hlediska kvality poskytované služby a ceny? –    není jednoznačná odpověď!!! –     1: 50 •     může stačit pro (běžné) domácnosti •     nemusí stačit pro intenzivnější/aktivnější domácí uživatele –     1: 5 až 1:20 •     obvykle pro firmy –     1:1 pro poskytovatele (providery) •     kteří sami již agregují datové toky od svých zákazníků