pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

agregace u broadbandu •       pozorování: –     koncoví zákazníci negenerují souvislé toky dat !!! •     jejich "zátěž" kolísá v čase, a někdy je i nulová •       důsledek: –     není nutné (vhodné, ekonomické) jim vyhradit určitou přenosovou kapacitu  po celé trase přenosu •     dimenzovanou podle maxima jimi generované zátěže –     lze (je výhodné) využít sdílení určité (větší) přenosové kapacity více zákazníky •       agregace = sloučení více přenosových kapacit do jedné společné kapacity –     která je menší než součet vstupních kapacit •       poměr (stupeň) agregace: –     v jakém poměru je součet kapacit vstupů ke kapacitě výstupu –     1: 1 = není žádná agregace •     hodí se například pro ISP, kteří sami agregují provoz od více zákazníků –     1: n = agregované připojení (n > 1)