pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

další aspekty broadbandu •       na uživatele, nebo na přípojku? –     když se mluví o určité minimální rychlosti (např. 256 kbit/s), je to vztaženo k jednomu uživateli, nebo k přípojce jako takové? •     například přípojka 2 Mbit/s pro 1 uživatele může "bohatě stačit" a nebýt úzkým hrdlem •     stejná přípojka pro 20 uživatelů už "nemusí stačit", a může je omezovat v jejich činnosti –    tento aspekt snad žádná definice nezohledňuje!!! •       symetrie, nebo asymetrie? –     musí být rychlosti v obou směrech stejné? •     nebo nemusí = asymetrické přípojky –     týká se "spodní hranice" jen downstreamu? •     nebo pomalejšího nižší z obou směrů –     pozorování: •     záleží hodně na charakteru uživatele a na využívaných službách •     příklady: –    WWW: vysoké nároky jen na downstream, na upstream jen minimální –    FTP (někteří uživatelé): větší nároky na upstream/upload –    VOIP: stejné nároky na oba směry, úzkým hrdlem je pomalejší z nich •       nominální vs. efektivní (skutečně dosahovaná) rychlost –     to, co poskytovatelé služeb inzerují, je nominální rychlost •     teoretická, resp. vztažená k tomu, jak dlouho trvá přenos 1 bitu, •     nebere v úvahu režii a hlavně efekt agregace –     to, co zákazníci skutečně získávají (využívají, měří), je rychlost efektivní •     je typicky nižší než rychlost efektivní •     často např. v rozpětí 40 – 90% nominální rychlosti –     rozdíl (nominální vs. efektivní) závisí na řadě faktorů: •     míře agregace •     počtu zákazníků •     ceně a kvalitě služby •     chování (všech) zákazníků –    i na denní a noční době •     na uplatňované Fair Use Policy –    Fair User Policy, Fair Usage Policy