pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

broadband: terminologie •      "broadband" je zažitý (anglický) termín, jak jej překládat do češtiny? –    varianta: jako "širokopásmový": •    jde o doslovný překlad, implikuje "velkou šířku pásma" –   šířka pásma ovšem vypovídá o "spotřebě" (jak velká šířka pásma je využita), nikoli o "efektu" (jaká přenosová rychlost je dosažena) •    alternativní pohled (některých autorů): –   "šířka" pásma představuje rozsah frekvencí jen u analogových systémů (a měří v Hz) –   u digitálních systémů se šířkou pásma rozumní přenosová rychlost (a měří v bitech za sekundu) –    varianta: jako "vysokorychlostní" •    věcně správnější, týká se efektu (schopnosti přenášet data určitou rychlostí), nikoli spotřeby zdrojů (využité šířky přenosového pásma) •      oficiální definice  v ČR (SIKP/eČesko, národní politika …) používá termín "vysokorychlostní" –    ale např. dokumenty EU používají termín "širokopásmový" (broadband)