pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

symetrické DSL (SDSL, HDSL, SHDSL) •       asymetrie v rychlostech je vhodná pro "konzumenty", kteří více stahují než uploadují –     například pro domácnosti •       pro firmy bývá výhodnější symetrie –     více uploadují … –     chtějí využít DSL pro telefonii (klasickou či VOIP) •     kde je úzkým hrdlem nižší z rychlostí •       pro symetrická řešení existuje (používá/používalo se) více řešení –     SDSL (Symmetric DSL) •     (staré) proprietární řešení, nasazované v USA –     HDSL (High bit-rate Digital Subscriber Line) •     (staré) řešení, používané pro připojování pobočkových tel. ústředen po místní  smyčce •     varianty: –    1,54 Mbit/s v obou směrech (USA) –    2 Mbit/s v obou směrech (Evropa) •     využívá celé frekvenční pásmo •     vyžaduje 2 až 3 páry kroucené dvoulinky –    tj. 2 až 3 místní smyčky –     HDSL-2: •     vystačí jen 1 párem / místní smyčkou –     SHDSL (Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop, Single-pair High-speed Digital Subscriber Line) •     první mezinárodně standardizované symetrické řešení –    ANSI (T1E1.4/2001-174) pro Severní Ameriku –    ETSI (TS 101524) pro Evropu –    ITU-T (G.991.2) celosvětově •     nabízí rychlosti 192 kbit/s až 2,3 Mbit/s –    na jednom páru / místní smyčce •     obvyklý dosah: –    až 3 km na 1 páru / místní smyčce •     dosah  i rychlost lze zvyšovat: –    pomocí opakovačů na vedení –    využitím více párů (místních smyček) současně »    lze zvýšit rychlost až na 4,6 Mbit/s »    lze zvýšit dosah na 5 km (na 2 párech) •     existuje zdokonalená verze (G.991.2 F) pro USA, která nabízí až 5,7Mbit/s na jednom páru •       všechna symetrická řešení (SDSL, HDSL, SHDSL) využívají celé frekvenční spektrum místní smyčky –     nedokáží koexistovat s hlasovými službami