pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je broadband? •       spíše "buzzword" než exaktně definovaný pojem –     obvyklé chápání: dostatečně rychlé připojení k Internetu •     dostatečně rychlý přístup k Internetu –     alternativní chápání: takové připojení (přístup), které není úzkým hrdlem •     které neomezuje uživatele v tom, co a jak chce dělat •       otázka: –     jak rychlé je "dostatečně rychlé"? •     někdo se ani nesnaží stanovit nějakou hranici •     jinde se hranice stanovuje –     problém: •     potřeby uživatelů a aplikací se mění v čase (rychle rostou), "statická" definice není optimální •       oficiální definice v ČR: –     obsažená ve Státní informační  a komunikační politice (eČesko 2006) a Národní politice vysokorychlostního přístupu (národní broadbandové strategii) –     má 2 části: •     obecnou, nezávislou na čase •     upřesňující, časově závislou •       obecná část definice: –     takový druh přístupu uživatelů k poskytovaným zdrojům a službám, který koncové uživatele neomezuje v tom, co a jak hodlají dělat, kdykoli to chtějí dělat •     dostupný trvale, 24 hodin denně, 7 dnů •       upřesňující část definice (pro rok 2005) –     alespoň 256 kbit/s (nominální rychlost) •     efektivní rychlost alespoň 80% nominální