pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

odbočení: VOIP, VoATM a CVoDSL •       existuje více možností jak poskytovat hlasové služby spolu s ADSL (xDSL) –     hlas a data samostatně •     hlas v hovorovém pásmu, jako PSTN či ISDN –    klasické přepojování okruhů •     data v nadhovorovém pásmu –    běžné ADSL –     hlas skrze VOIP (nad ADSL) •     hlasové služby jsou poskytovány na bázi VOIP –    bez specifické podpory ze strany ADSL, jako kterákoli jiná aplikace »    bez QoS »    ADSL "neví" o VOIP –     VoATM (Voice over ATM) •     xDSL stále "neví" o hlasových službách •     digitalizovaný hlas se vkládá do rámců AAL2 a ATM –    a přenáší skrze xDSL přípojku •     hlas dostává podporu díky způsobu fungování AAL2 (oproti AAL5) •       princip CVoDSL (Channelized Voice over DSL): –     upstream i downstream využívá větší počet frekvenčních kanálů pro přenos dat •     klasické ADSL: všechny se využijí pro přenos dat –     CVoDSL: •     některé frekvenční kanály se využijí pro přenos hlasu (v datové podobě) –    teprve ostatní pro přenos "obecných" dat •     hlas je digitalizován  skrze PCM, není "blokován" (vkládán do paketů) ale přenášen jako proud (stream)