pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

připomenutí: technologie xDSL •       jde o celou skupinu (rodinu) technologií –     DSL: Digital Subscriber Line –     nasazují se na místní smyčky •    na metalická účastnická vedení, anglicky: Subscriber Line –     snaží se maximálně využít jejich přenosový potenciál •    pro "digitální" přenosy, proto "Digital Subsriber Line" •       mohou využívat: –     celé frekvenční pásmo místní smyčky •    pak nemohou koexistovat s hlasovými službami –     pouze nadhovorové pásmo •    pak mohou koexistovat s hlasovými službami, které jsou po mstní smyčce poskytovány v hovorovém pásmu •       mohou nabízet: –     asymetrické přenosové rychlosti •    jiné (vyšší) rychlosti na downstreamu a jiné (nižší) na upstreamu –     symetrické přenosové rychlosti •    stejné rychlosti na upstreamu a downstreamu •       mohou využívat: –     jediný pár kroucené dvoulinky •    jednou místní smyčku –     více párů současně •    více místních smyček •       obecná závislost: –     skutečně dosahovaná rychlost •    klesá se vzdáleností (délkou místní smyčky) •    roste s počtem použitých párů •    roste s dokonalostí xDSL technologie