pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

100BaseT, 802.3u •       10x násobné zrychlení se dosáhlo: –     10x násobným zkrácením bitového intervalu –     zkrácením maximálního dosahu kabelových segmentů –     efektivnějším kódováním •     10 Mbps: kódování Manchester –    2 změny na 1 bit •     100 Mbps: kódování 4B/5B a NRZI/MLT-3 –    5 změn na 4 bity •       další změny oproti 10Mbps verzi: –     zavedení mechanismu pro detekci rychlosti (auto-negotiation of media speed) •     umožňuje to vyrábět síťové karty pro 10/100 Mbps, které samy rozpoznají rychlost a přizpůsobí se –     nejkratší možný odstup mezi rámci (IPG, Inter Packet GAP) se zmenšil desetkrát •     z 9,6 μsec. na 0,96 μsec. •       beze změny naopak zůstalo: –     formát linkových rámců •     používají se přesně stejné rámce –     linkové adresy •     48-bitové ethernetové adresy –     přístupová metoda •     CSMA/CD – zůstala, ačkoli nemusela –    varianta "beze změn" –     … •       důsledek: –     migrace z 10 Mbit/s na 100 Mbit/s je snadná, stejně jako koexistence obou rychlostních verzí –     mohou existovat přepínače s porty 10/100 Mbit/s •     nebo rozhraní, která se přizpůsobí svou rychlostí